pok_title

Medlemsansökan

Uppgifter om den sökande

Släktnamn
Förnamn
Titel eller yrke
Födelsedatum (ddmmååå)
Adress
Postnummer
Postkontor
Epost
Telefon (hem)
Mobitelefon

Avlagda examina

Finlands Navigationsförbunds examina:

Skärgårdsskeppare
Kustskeppare
Högsjöskeppare
Annan, vilken?

Finlands Seglarförbunds examina:

Styrman
Befälhavare
Högsjöbefälhavare
Annan, vilken?

Sjöfartsverkets examina:

Internationellt certifikat för fritidsbåt
Annan, vilken?

Medlemskapsalternativ och avgifter 2016

Ordinarie medlem Familje medlem
Anslutningsavgift 90 eur ---
Årsavgift 50 eur 10 eur

Namn på sökande av familjemedlemskap samt tilläggsuppgifter (t.ex. medlemskap i andra båtföreningar och förtroendeuppdrag):


Uppgifter om båt

Båtens namn
Modell (märke)
Båttyp Segelbåt
Motorbåt
Annan, vilken?
Tillverkningsår
Register/segelnummer
Segelyta (m2)
Längd (m)
Bredd (m)
Djupgående (m)
Deplacement (tn)
VHF-signum
Motortillverkare
Motortyp Inudrev
Inombordsmotor
Utombordsmotor
Annan, vilken?
Motorns tillverkningsår
Effekt (kW)
Bränsle
Hemhamn

Tilläggsuppgifter/kommentarer